Ceny

Zaměření skutečného stavu objektu :

Cena za vyhotovení stavební dokumentace vychází ze zaměřené plochy objektu. V závislosti na typu objektu si počítáme od 30 Kč/m2 do 90 Kč/m2 u půdorysu. U řezů a pohledů je cena od 20 Kč/m2 do 40 Kč/m2. Záleží na složitosti objektu, jeho přístupnosti, vzdálenosti od Prahy, velikosti…..

Ceny za zaměření pozemku = mapování polohopis + výškopis v měřítku 1:200 od 5.000 Kč za 1.000 m2.Cena rozměřování výstavních stánků :