Tato stránka propaguje činnost geodetické firmy
ing. Martin Černý.

Jsme geodetická kancelář, která se specializuje na geodetické zaměřeni skutečného stavu objektů - stavební zaměření, zejména památkově chráněných objektů. Jako další významnou činnost provádíme rozměřování výstavních stánků pro potřeby výstavnictví, poskytujeme i geodetický servis pro filmování=dodávání 3D souřadnic požadovaných objektů. Mám úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

Nevyhotovujeme geometrické plány!