Naší hlavní činností je geodetické zaměření skutečného stavu objektů, tj. vyhotovování geodetické dokumentace určených prostor. Většinou zhotovujeme dokumentaci pro potřeby následné rekonstrukce objektu. Někdy se jedná o zaměření pouze části objektu, např. pro budoucí půdní vestavbu. Část prací je prováděna pro památkovou péči, zejména pro Památkový ústav středních Čech v Praze, t.j. dokumentace skutečného stavu památkově chráněných objektů.

Dokumentaci vyhotovujeme v digitální formě pomocí programu AutoCAD.


» Ukázky zaměření «
» Seznam zajímavých zaměřených objektů «Ukázky zaměření

Jedná se většinou o dodání výkresové dokumentace ve formě půdorysy, řezy a pohledy:

Seznam zajímavých zaměřených objektů

Z už dost velkého počtu námi zaměřených objektů uvádím jen některé známější objekty: