Více o výstavách

Jako další činnost provádíme rozměřování výstavních stánků pro potřeby výstavnictví, zejména v prostorech výstaviště v Praze Holešovicích, ale i ve Veletržním paláci, v areálu Letňanského výstaviště, či v Kongresovém centru. Přesně vytyčíme Vámi navrhovaný tvar výstavní expozice, včetně účelových mezer mezi stánky.

RASTRY VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE

Po 9 letech rozměřování jednotlivých výstav a po zkušenostech s kvalitou nám dodávaných podkladů pro tato vytyčování jsme se rozhodli zhotovit podklady vlastní. To znamená geodeticky jsme výstavní prostory na výstavišti zaměřili a vypracovali jsme přesné rastry. Nemůže dojít k dost častým rozporům mezi skutečně možnou výstavní plochou a plochou uvedenou na rastru nedůvěryhodného původu………….

Nyní jsou hotové tyto rastry :

Všechny rastry jsou zhotoveny pomocí programu AutoCAD 2000 s přesností do 3 cm v reálném měřítku a obsahují kromě plánů výstavních ploch i umístění rozvodů vody a kanalizace. Existuje možnost volby různých metrových sítí. Doplněná sítˇ je vedena pod úhlem 45°. Metrové sítě jsou umístěny tak, aby maximálně možně využili plochu výstaviště. Efektivní je zejména použití nových rastrů pomocí grafických programů.

Nyní tyto rastry nabízíme k prodeji za těchto podmínek:

Cena :
1 samostatný rastr ........ 1 500,- Kč
více rastrů            ........ dle dohody

Podmínkou je souhlas s nešířením těchto rastrů dalším směrem.
Tak jedině je možné pokrýt náklady na zaměření, při zachované rozumné ceně za nové rastry.